Etne kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
JULEGÅVEVERKSTAD

JULEGÅVEVERKSTAD

Til deg som bur i Etne og som fyller 9 år dette året!

 

Hei 4. klassing!

Velkommen til julegåveverkstad på KM karane sin verkstad på Sørstranda (tidlegare Sørstranda Bedehus).

Her kan du lage dine eigne julegåver i tre, og får hjelp av KM karane som har mykje kunnskap om trearbeid.

 

Det blir to samlingar i desember, slik at du rekk å bli ferdig med det du har starta på før jul.

Gruppe 1: tirsdag 3. og 10. desember kl 17.30 - 19.30    Påmelding

Gruppe 2: torsdag 5. og 12. desember kl 17.30 - 19.30   Påmelding

 

Velkommen!

 

Dette er eit ledd i trusopplæringa i kyrkjelyden vår. Alle barn i Etne som er født i 2010

som er døypte eller der ein av foreldra er medlem i Den Norske Kyrkja vil få tilsendt brev

med invitasjon i posten. Om du kjenner barn som ikkje er medlem av kyrkja, er dei

sjølvsagt velkomne til å vere med!


Del denne artikkel på e-post