Bjørgvin bispedøme 950 år

Bjørgvin bispedøme 950 år

Sundag 8. juli feirar Bjørgvin bispedøme 950 år med ei festgudsteneste på Selja kloster. H.M. Dronning Sonja vil vera til stades.

Festgudstenesta, «Seljumannamessa», tek til kl. 11.30 og blir leia av biskop Halvor Nordhaug som også vil preika. Andre medverkande er blant andre biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kyrkja og Bergen domkor saman med eit prosjektkor frå heile bispedømet.

Frå Selja til Bjørgvin

Omlag 1068 e. Kr. oppretta Olav Kyrre eit vestnorsk bispedøme med bispesete på øya Selja i Selje kommune.  Dei heilage frå Selja var så viktige for den unge kyrkja i Noreg at Selja var blitt det fyrste kraftsenteret i norsk kyrkjehistorie.

Bjørgvin bispedøme dekkjer i dag heile Hordaland og Sogn og Fjordane med 182 sokn i 59 kommunar. Kyrkja i Bjørgvin samlar også i vår tid menneske i alle bygder og byar i glede og sorg, i helg og kvardag for å møta kvarandre og æra Den treeinige Gud.

Kongeleg besøk

I 1968 besøkte dåverande Kong Olav og Kronprins Harald med Sonja Haraldsen øya Selja i samband med 900 års-jubileet for Bjørgvin bispedøme. Dette var eit av dei fyrste offisielle programma for det nyforlova paret kronprins Harald og Sonja. I år vil H. M Dronning Sonja vitje Selja att i samband med 950 års-jubiléet.

 

Fyrste båt frå Selje til øya Selja startar kl. 09.30. Siste båt går kl. 10.30 frå Selje sentrum. Ver tidleg ute.

For meir informasjon om båtavgang, overnatting, kulturarrangement og billettar, sjå http://kyrkja.no/bjorgvin

 

Kystpilegrimsleia opnar

I juni månad skal mellomalderen si seglingslei langs kysten, Kystpilegrimsleia, opnast. Tradisjonsbåten R/S Risør II seglar frå Eigersund i sør til Nidaros i nord. Undervegs blir det markeringar fleire stader.

Riksantikvaren, fylkeskommunar og fire bispedøme har stått saman i arbeidet med leia, som no er godkjend som nasjonal pilegrimsveg og del av dei europeiske kulturvegane.  Alle interesserte, kystfolk, kyrkjefolk og alt godtfolk er inviterte til å delta på den store festen langs den vakre Vestlandskysten.

Det blir eigne markeringar her:

Moster – tirsdag 5. juni kl. 10

Halsnøy Kloster – onsdag 6. juni kl. 17:30

Bergen - laurdag 9. juni kl. 11

Kinn/Kinnaspelet - laurdag 16. juni kl. 16:30

Selja kloster – sundag 8. juli kl. 11:30

---

Kontaktperson: Kulturrådgjevar i Bjørgvin bispedøme, Ragna Sofie Grung Moe – rm548@kyrkja.no, tel 95277371

Foto Selja Kloster, Fotograf Kari S Muri


Del denne artikkel på e-post