Konsert ÅPENT HUS - sanger fra bibelhistorien

Konsert ÅPENT HUS - sanger fra bibelhistorien

Konsert med Tore Thomassen saman med lokale barn.

Tore Thomassen har i mange år reist rundt og sunge og spelt for små og store. Ofte i kyrkjer i samarbeid med lokale barnekor, og mange år me skulekonsertar for Rikskonsertane. Han har også vore fast inventar med musikk og forteljingar på Korsvei-festivalen. 

Barn og vaksne som er interessert i å vera med i koret møter kl.17.00 på konsertdagen. Då øver me i 40 min, og har 20 min pause. Så kjem konserten der koret deltek. 


Del denne artikkel på e-post