KYRKJER - SOKN

ETNE SOKN

 

SKÅNEVIK SOKN

Stødle kyrkje

Gjerde kyrkje

Grindheim kyrkje

Frette kapell

Etne kyrkje

 

Skånevik kyrkje

Fjæra kapell

Brosjyre om dei gamle kyrkjene finn du her