Etne kyrkjelege fellesråd > Livsvegen > Dåp
påmelding til dåp

Til dåpspåmelding

No er det igjen opna for å ha dåp i vanlege gudstenester!

Frå 15. juni er det lov å samla 200 menneske ved offentlege arrangement, så lenge ein kan oppretthalda avstanden på 1 meter mellom kvarandre.

Sjå i kalenderen på startsida vår for å finna høveleg dato og kyrkje, eller gå direkte inn i lenkja til dåpspåmelding som ligg øverst på denne sida, og søk på datoar fram i tid. Her kan de også melda dykk på til dåp.

 

Ved nokre gudstenester er det ikkje høve til dåp, anten av plassomsyn, eller på grunn av spesielt innhald. Generelt er det ikkje dåp på: Langfredag, 17. mai, bots- og bønedag, helgemesse, julaftan, og dei dagane der konfirmantane er i fokus (presentasjon-, samtale- og konfirmasjonsgudstenester).

 

Ta gjerne kontakt dersom de lurer på noko!

Etne kyrkjekontor:

Tlf. 53 77 11 70

sakshandsamar@etnekyrkja.no 

dåp i etne og skånevik

Til dåpspåmelding

Kyrkjelydane i Etne og Skånevik vil ønskja dykk velkommen til dåp!

Det er ikkje lenger høve til å senda ut brev til dei nyfødde med invitasjon til dåp. 

Meld dykk gjerne på til dåp via "dåpspåmelding" på nettsida. Der finn de også tilgjengelege gudstenester for dåp i dei ulike kyrkjene.

De kan også ta kontakt med oss på kyrkjekontoret når de ønskjer dåp, anten på e-post: sakshandsamar@etnekyrkja.no eller på telefon 53 77 11 70.

 

Les meir om dåp i Etne og Skånevik i denne lenkja:

 

 

låne dåpskjole?

Til dåpspåmelding

Det er ei av dei største hendingane i livet når eit nytt barn kjem inn i familien.

Og i kyrkja gler me oss over å få vera med og feira barnet og at barnet i dåpen blir med i kyrkjelyden og Guds store familie.

 

På kyrkjekontoret har me to flotte dåpskjolar til gratis utlån. Den eine er strikka i bomullsgarn, og den andre er sydd i bomullsblondestoff..

Ta kontakt dersom de ønskjer å låna dåpskjole, tlf. 53771170

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort