Etne kyrkjelege fellesråd > Om oss
Om oss
Etne sokneråd 2015-2019

Karl Arnold Solheim Leiar

Liv Sørheim Nestleiar

Reidun Vae Holmen Fast representant til Fellesrådet

Grethe Tesdal 1. vararepresentant til Fellesrådet

Anne Jorunn Lindevik 2. vararepresentant til Fellesrådet

Astrid Ø Harboe 

Solgun Dalseid Vaa 

Grethe Haaland Hjelmtveit 1. vararepresentant

Per Hjemdal Sokneprest  

Randi Frette Referent

Les mer...

Skånevik sokneråd 2015 - 2019

Eli Synnøve S. Garvik  Leiar

Ingebjørg Rullestad Nestleiar

Reidar Leknes Fellesrådsmedlem

Jostein Lygre Fellesrådsmedlem

Inger Mari Melkeraaen 1. vara fellesrådet

Silje Malene Garvik 2. vara fellesrådet

Siri Elisabeth Eikemo  1. vararepresentant

Stein Ove Skadal Sokneprest

Randi Frette Referent

Etne kyrkjelege fellesråd

Reidar Leknes, Skånevik - leiar
Reidun Vae Holmen,Etne - nestleiar
Jostein Lygre, Skånevik

Arnold Solheim, Etne
Per Hjemdal, Etne - Geistleg rep.
Sjur Aakra - komm. Repr.

Aud Jorunn Baustad - kyrkjeverje og sekretær


Vararepresentantar :     
Stein Ove Skadal
- Vara geistleg rep.
Lars Ebne  - vara komm.rep.
Grethe Tesdal - 1.vara Etne
Anne Jorunn Lindevik - 2.vara Etne
Inger Mari Melkeraaen  -  vara Sk.vik
Silje Malene Garvik -  vara Sk.vik

 

Etne bruktbu

Stad: ved sida av Tinghuset.

Opningstider:

Onsdag og fredag: 11.00 - 16.00

Lørdag: 11.00 - 15.00

 

Bruktbua vet driven til inntekt for den nye kyrkja i Etne. Har du noko du vil gje, så kan desse leverast i opningstida eller ta kontakt på telefon.

Tlf. i opningstida: 90 80 07 12

Tlf. For henting og levering av varer: 901 54 699

 

Butikken vert driven ved stor innsats frå frivillige. Etne sokneråd står bak som eigar.

 

Hjarteleg velkommen innom!

Kontakt

Kyrkja i Etne og Skånevik
Postadresse: 
 Enge 5,  5590 ETNE

 Besøksadresse:
 Etne kyrkjekontor
Telefon: 53 77 11 70
 Send en e-post

Tilsette