Etne kyrkjelege fellesråd > Om oss
Tilsette
Om oss
Etne sokneråd 2019 - 2023

Anne Jorunn Lindevik Leiar

Karl Arnold Solheim Nestleiar og fast representant til Fellesrådet

Marta Onstein 1. vararepresentant til Fellesrådet 

Astrid Fagerjord Harboe

Sjur Aakra Fast representant til Fellesrådet

Elisabeth Vae Haaland  2. vararepresentant til Fellesrådet

Henriette Baustad Stople

Reidun Irene Solberg Sande

Per Hjemdal Sokneprest 

Tone Kristin Flokketvedt 1. vararepresentant

 

Randi Frette Referent

Les mer...

Skånevik sokneråd 2019 - 2023

Astrid Askeland Johnsen  Leiar

Silje Malene Garvik Nestleiar

Reidar Leknes Fellesrådsmedlem

Julie Waage Røgelstad Fellesrådsmedlem

Ole Vidar Melkeraaen 1. vara fellesrådet

Annlaug Mortveit Sævareid  2. vara fellesrådet

Per Hjemdal Sokneprest, geistleg representant

Magny Lygre  1. vararepresentant

Egil Larsen  Geistleg vararepresentant

 

Randi Frette Referent

Etne kyrkjelege fellesråd 2019 - 2023

Faste representantar: 

Reidar Leknes, Skånevik - leiar
Arnold Solheim, Etne - nestleiar

Sjur Aakra, Etne, fast representant

Julie Waage Røgelstad, Skånevik, fast repr.

Kenneth Lyng Karlsen, Skånevik - kommunal repr. 

Per Hjemdal, Etne - geistleg repr.  

Aud Jorunn Baustad - kyrkjeverje og sekretær

Vararepresentantar :     
Svein Arne Theodorsen
, prost Sunnhordland - vara geistleg repr.
Kari Johansson, Skånevik  - vara komm.repr.
Marta Onstein - 1.vara Etne
Elisabeth Vae Haaland - 2.vara Etne
Ole Vidar Melkeraaen  -  1. vara Skånevik
Annlaug Mortveit Sævareid - 2. vara Skånevik

 

Etne bruktbu

Stad: ved sida av Tinghuset.

Opningstider:

Onsdag og fredag: 11.00 - 16.00

Lørdag: 11.00 - 15.00

 

Bruktbua vet driven til inntekt for den nye kyrkja i Etne. Har du noko du vil gje, så kan desse leverast i opningstida eller ta kontakt på telefon.

Tlf. i opningstida: 90 80 07 12

Tlf. For henting og levering av varer: 901 54 699

 

Butikken vert driven ved stor innsats frå frivillige. Etne sokneråd står bak som eigar.

 

Hjarteleg velkommen innom!

Kontakt

Kyrkja i Etne og Skånevik
Postadresse: 
 Enge 5,  5590 ETNE

 Besøksadresse:
 Etne kyrkjekontor
Telefon: 53 77 11 70
 Send en e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort