Konsert i Skånevik kyrkje


Fredag 7. mai kl. 18.00 held kvedar og folkemusikar Kari Malmanger og "vår eigen" organist Solveig Sørheim konserten "Song og salmesykkel".

Les mer

 

Menigheten

Konsert i Skånevik kyrkje


Fredag 7. mai kl. 18.00 held kvedar og folkemusikar Kari Malmanger og "vår eigen" organist Solveig Sørheim konserten "Song og salmesykkel".

Les mer

Årsmelding for Skånevik sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Skånevik sokn 28. mars. Årsmeldinga vert difor lagt ut på nettsida.

Les mer

 

Menigheten

Årsmelding for Skånevik sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Skånevik sokn 28. mars. Årsmeldinga vert difor lagt ut på nettsida.

Les mer

Årsmelding for Etne sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Etne sokn 23. mars. Soknerådet vedtok difor å leggja ut årsmeldinga digitalt.

Les mer

 

Menigheten

Årsmelding for Etne sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Etne sokn 23. mars. Soknerådet vedtok difor å leggja ut årsmeldinga digitalt.

Les mer

 

Nye konfirmasjonsdatoar for Etne

Grunna uvisse rundt koronasituasjonen, er konfirmasjonane i Etne og Skånevik utsette til hausten.  I Etne blir nye konfirmasjonsdatoar...

Les mer

 

Dåp i vanlege gudstenester

Det er stadig endringar i kva reglar som gjeld under korona-pandemien. No (pr. 20.04.2021) er det igjen lov med dåp under vanlege gudstenes...

Les mer

 

Tripp Trapp Treff

Velkommen til Tripp Trapp Treff!

Les mer

 

Covid-19 Smittevernplan

Gudstenester og kyrkjelege handlingar er kjerneverksemda til Den norske kyrkja, og har ei sentral rolle for mange menneske. Det er difor av...

Les mer