Velkommen til opne kyrkjer


Det vil vera opne kyrkjer kvar veke framover, med orgelmusikk og høve til lystenning.

 

Skånevik kyrkje: tysdagar kl. 19.00- 21.00

Etne kyrkje: onsdagar kl. 19.00- 21.00

Arr.: Sokneråda i Etne og Skånevik.

Tilbake