Babysong og småbarnstreff


Skulle gjerne ha ønska dykk velkommen til dette, men gjeldande koronaforskrifter for Etne gjer at babysong og småbarnstreff går ut, fram til nye reglar kjem 5. april. Ser fram til å møta dykk igjen seinare!

 

 

 

 

Ta med deg andre i barselgruppa og kom til Etne kyrkje!

Her kan du møte andre med barn frå 0 - ca 1 år.

Me ynskjer å inspirera deg til å synge med barnet ditt.

Du vil lære rim, regler og songar som stimulerer barnet

si musikalske utvikling. Nokre gonger tenner me lys i globen.

 

På grunn av smittevernsreglar kan me ha maks 5 vaksne på kvar gruppa. Me lagar til mulighet for to grupper, ei kl 10.00 og ei kl 12.00, sangstunda varer ca 30 min. Etterpå blir det anledning til ei lita matøkt på kyrkjetorget. Ta med niste me har kaffe og te. Me treng påmelding, send ei melding til Elisabeth (90062728) og meld deg på enten kl 10.00 eller 12.00.

 

 

Velkommen!

Plakat med datoar ligg her

 

Artikkel frå Kyrkjeposten oktober 2017:

"Eg var med på babysong 2016/ -17. Babyar lærer gjennom song. Foreldre og barn blir betre knytt saman, difor er babysong ein fin aktivitet for dei som er heime med barn under 1 år. Når ein kjem på babysong, sit alle foreldra i ein sirkel på golvet saman med babyane sine. Det vart sunge songar til den enkelte babyen, og songar der me song til vår eigen unge."

Babyen elskar at far og mor syng til den, og bryr seg ikkje om kva songstemme me har. I kyrkja er det stor takhøgde, - du kjem dei gongene det passar for deg, og så er det OK å komma 15 minutt for seint. På babysong trefte me andre foreldre i same situasjon, som me kunne dela erfaringar med.

Alle er velkomne!"

(Astrid Harboe/ Etne sokneråd)

 

Tilbake